Disneyland 1972 Love the old s

Định cư Malta - đầu tư định cư Malta - đầu tư trái phiếu Malta

Đầu tư trái phiếu chính phủ Định cư Malta cánh cổng trở thành công dân Châu Âu. Được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại các nước khối Schengen. Hoàn tiền sau 5 năm, lên quốc tịch dễ dàng. Chương trình chính thống của chính phủ, chấp thuận trước chuyển tiền sau, không yêu cầu ngoại ngữ, không cần chứng minh nguồn tiền, xét duyệt hồ sơ chỉ 6 tháng. Di trú cả gia đình 4 thế hệ, hưởng mọi quyền lợi y tế, giáo dục công miễn phí như công dân Malta
https://slashdot.org/submission/11740852/nh-c-malta---u-t-nh-c-malta---u-t-tri\
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE